Historisk arkiv

Disse nettsidene inneholder historisk materiale fra Oslo katolske bispedømmes arkiv.

Tidsskriftet St. Olav

Dette arkivet inneholder digitale/scannede utgaver av tidsskriftet St. Olav fra 1. årgang i 1889.

Arkivet har to hoveddeler: Årganger inneholder full digital kopi av de enkelte utgivelser, mens Innholdsfortegnelser inneholder scannede innholdsfortegnelser fra og med 1. årgang i 1889 og til de årlige innholdsfortegnelsene opphørte i 2001.

Vær oppmerksom på at arbeidet med å scanne St. Olav ikke er sluttført, så dette arkivet er ikke komplett.

Informator Katolicki

Dette arkivet inneholder utgaver av tidsskriftet Informator Katolicki fra og med opprettelsesåret 2011 til og med 2017, da bladet ikke lenger ble utgitt.

Bladet var et svar på et stadig økende pastoralt behov for en egen kommunikasjonskanal blant polskspråklige i Norge. Bladet skulle i sin helhet være på polsk, med unntak av egne tospråklige barnesider på norsk og polsk.

Broen

Dette arkivet inneholder scannede utgaver av tidsskriftet Broen frem til og med 2009, da bladet ble slått sammen med tidsskriftet St. Olav.

Broen var et fellesnorsk menighetsblad fra 1979 ved sammenslåing av Oslo katolske bispedømmes "Broen", Midt-Norges "Klippen" (1950-1978) og Nord-Norges "Stella Maris" (1950-1968).

Vær oppmerksom på at arkivet er ikke komplett.


Søk i arkivet

Du kan søke i hele innholdet i arkivet, eller du kan klikke deg inn på en av de tilgjengelige seksjonene ovenfor.