Historisk arkiv

Informator Katolicki

Dette arkivet inneholder utgaver av tidsskriftet Informator Katolicki fra og med opprettelsesåret 2011 til og med 2017, da bladet ikke lenger ble utgitt.

Bladet var et svar på et stadig økende pastoralt behov for en egen kommunikasjonskanal blant polskspråklige i Norge. Bladet skulle i sin helhet være på polsk, med unntak av egne tospråklige barnesider på norsk og polsk.

Søk i arkivet

Du kan søke i innholdet i Informator Katolicki, eller du kan gå direkte til underkatalogene nederst på denne siden.