Historisk arkiv

Broen

Dette arkivet inneholder scannede utgaver av tidsskriftet Broen frem til og med 2009, da bladet ble slått sammen med tidsskriftet St. Olav.

Broen var et fellesnorsk menighetsblad fra 1979 ved sammenslåing av Oslo katolske bispedømmes "Broen", Midt-Norges "Klippen" (1950-1978) og Nord-Norges "Stella Maris" (1950-1968).

Vær oppmerksom på at arkivet er ikke komplett.