Nettjenester

Medlemsregistrering

Det er avgjørende for Den katolske kirke å ha oversikt over de troende for å kunne tilby pastorale og liturgiske tjenester. I Norge er medlemsregistrering av katolikker dessuten nødvendig for at Kirken skal motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte trossamfunn, og Kirken må innhente fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) for sine medlemmer. Et skjema er utarbeidet for deg som ønsker å tilkjennegi at du er katolikk. Ønsker du å konvertere må du ta kontakt med menigheten du sogner til.

Abonnement på St. Olav – katolsk magasin for religion og kultur

Mange setter pris på å få St. Olav tilsendt jevnlig i posten. Samtidig opplever vi at stadig flere sier at de leser nye utgaver av bladet digitalt på katolsk.no. På bakgrunn av dette vil vi i 2017 og i årene fremover bare sende papirutgaven av St. Olav magasin i posten til dem som uttrykkelig har bedt om det. Abonnementet er gratis. Du kan registrere deg som abonnent på nett.

Abonnement på Dagens lesning

Dagens lesning er en abonnementsordning der du hver dag får tilsendt en E-post med de gjeldende liturgiske messetekster for dagen i dag, på norsk. Abonnementet er gratis, og kan når som helst avsluttes. Fyll ut påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta.

Automatisk generert liturgisk kalender

Denne liturgiske kalenderen er basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. De offisielle kalenderne, som er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd, har egne nettsider. I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien, og du velger selv hvilket år du vil se kalenderen for.